Skanderborg Park og Haveservice er et konkurrence dygtigt firma, som tilbyder hjælp til vedligeholdelse af grønne anlæg og erhvervs grunde, grundejerforeninger, andelsboligforeninger og private haver. Dette gøres effektivt og til en billig pris. Derudover tilbydes der også snerydning og saltning af fortove, gang og cykelstier, parkeringspladser, samt mindre veje.

Med venlig hilsen

Jan Christensen